Språk:

 
 

Velkomen til E-lån Agder

 
 

E-lån Agder er ei døgnope bibliotekteneste frå biblioteka i Aust-Agder og Vest-Agder. Lik andre bibliotektenester er denne gratis for brukarane. For å kunne låne e-bøker gjennom E-lån Agder må du ha eit lånekort som er aktivert ved eit bibliotek i Agder. Bruk hjelpesidene våre eller ta kontakt med ditt lokale bibliotek dersom du treng hjelp.

Du kan og stille spørsmål eller kommentere tenesta på Facebook-sida vår Facebook-ikon

Lånetida er 21 dagar. Når lånetida er ute, mistar du tilgangen til bøkene. Du kan ikkje levere tilbake før lånetida er ute.

 
 
 
 
 
 
 
 
Dato for innkjøp:31.10.2017
 
 
 
 
 
 
 
Dato for innkjøp:17.11.2017
 
 
 
 
 
 
 
Dato for innkjøp:03.11.2017
 
 
 
 
 
 
 
Dato for innkjøp:21.11.2017
 
 
 
 
 
 
 
Dato for innkjøp:21.11.2017
 
 
 
 
 
 
 
Dato for innkjøp:31.10.2017
 
 
 
 
 
 

Sist innleverte titlar

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RSS Feed New acquisitions

 
 
RSS-Logo